Algemeen

Kunt u het antwoord op uw vraag niet tussen onderstaande antwoorden vinden? Dan kunt u op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur terecht bij het Klant Contact Centrum van Leef3.nu via telefoonnummer 033 – 469 23 23 en vragen naar Team Mantelzorgpas. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via: mantelzorgpas@leef3.nu.

Een mantelzorger helpt of ondersteunt iemand die een zorgbehoefte heeft. Er zijn meerdere definities. Voor de Mantelzorgpas hanteren wij de definitie van de GGD: 

Een mantelzorger is iemand die langer dan drie maanden zorgt (of gaat zorgen) voor iemand met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische aandoening. 
Het kan gaan om een partner, kind, ouder, broer, zus, buur of vriend/vriendin. Het kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld: huishouden, administratie, artsen- en ziekenhuisbezoek, lichamelijke verzorging, verpleegkundige handelingen, instrueren professionele zorg, geven van emotionele steun, contacten familie en vrienden, et cetera.

Een zorgontvanger is iemand die mantelzorg krijgt. In andere woorden: degene waarvoor u zorg draagt. Het kan gaan om een partner, kind, ouder, broer, zus, buur of vriend/vriendin. Het kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld: huishouden, administratie, artsen- en ziekenhuisbezoek, lichamelijke verzorging, verpleegkundige handelingen, instrueren van de professionele zorg, geven van emotionele steun, contacten regelen met familie en vrienden, et cetera.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de Mantelzorgpas van de gemeente Amersfoort, is het van belang dat de zorgontvanger woonachtig is in Amersfoort, Hoogland of Hooglanderveen.

Met de Mantelzorgpas wil de gemeente Amersfoort een blijk van waardering geven aan iedereen die mantelzorg verleent aan iemand die woonachtig is in de gemeente Amersfoort.

De pas is geen fysieke pas. De Mantelzorgpas is een tegoed (€ 150,-) in digitale vorm. Indien u in aanmerking komt voor een Mantelzorgpas, krijgt u een persoonsgebonden Mantelzorgpas code. Hiermee kunt u diensten afnemen uit het speciaal voor de Mantelzorgpas geselecteerde aanbod. Bij iedere afname van een dienst wordt uw tegoed afgewaardeerd, tot het saldo van uw pas ‘op’ is.

U komt in aanmerking voor de Mantelzorgpas Amersfoort als:

  • u mantelzorger bent
  • degene voor wie u zorgt in Amersfoort woont
  • de zorg die u verleent onbetaald is
  • de zorg in ieder geval een periode beslaat van drie maanden en gemiddeld ten minste acht uur per week
  • de zorgontvanger, en u als mantelzorger, toestemming geeft voor de registratie van de nodige contactgegevens

Nee, helaas kunnen we leden van Leef3.nu via de Mantelzorgpas geen extra korting aanbieden voor de diensten die gekoppeld zijn aan de Mantelzorgpas. Uiteraard kunt u als lid van Leef3.nu wel genieten van alle andere voordelen die het lidmaatschap van Leef3.nu te bieden heeft.

Bent u nog geen lid van Leef3.nu? Dan kunt u dit worden door dit te bekostigen vanuit uw Mantelzorgpas. Kijk hiervoor in onze winkel onder de tegel Ondersteuning.

Aanvraag Mantelzorgpas

Als mantelzorger kunt u de Mantelzorgpas via www.leef3.nu/mantelzorger/ aanvragen. Bent u niet in het bezit van een computer of wilt u hulp bij de aanvraag van de Mantelzorgpas? Dan kunt u contact opnemen met een van de informatiewinkels van Indebuurt033. Een medewerker helpt u dan verder. Belt u met de informatiewinkel van uw keuze voor het maken van een afspraak.

Wanneer u minimaal alle verplichte velden (aangegeven met een sterretje*) heeft ingevuld en op de oranje knop "Versturen" heeft gedrukt, komt u op een pagina uit waarop staat: "Ontvangstbevestiging Mantelzorgpas Amersfoort. Uw aanmelding is gelukt!"

U ontvangt ook een mailbevestiging op het door u ingevulde e-mailadres. Team Mantelzorgpas behandelt uw aanvraag zo snel mogelijk.

U ontvangt hierover een e-mail. Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd vindt u het startsaldo en de link naar uw Mantelzorgpas code via de paarse button “Bekijk uw Mantelzorgpas code” in de bevestigingsmail.

Wanneer u voor meerdere zorgontvangers zorgt en al uw aanvragen voldoen aan de criteria, kan het zijn dat uw aanvragen samengevoegd worden tot één pas.

  • Wanneer u voor een persoon zorgt heeft u als startsaldo € 150,-.
  • Zorgt u voor twee mensen en vraagt u gelijktijdig de passen aan, dan kan het zijn dat u één pas krijgt € 300,-, of twee passen van € 150,-.
  • Vraagt u twee of meer passen aan, maar zit hier enige tijd tussen? Dan krijgt u voor elke aanvraag een aparte Mantelzorgpas code, met elk een startsaldo van € 150,-.

Ja, u kunt in aanmerking komen voor meerdere Mantelzorgpassen, mits u voor elke aanvraag opnieuw aan de gestelde criteria voldoet.

Let u bij het aanvragen wel op het volgende: een aanvrager kan maar met één uniek mailadres in ons systeem. Wanneer u een tweede of derde pas aanvraagt met een al bij ons bekend mailadres, dan checken wij of de gegevens van de aanvrager overeenkomen met de gegevens van de aanvrager op de vorige pasaanvraag. Let u er dus op bij welke naam (van de aanvrager) u welk mailadres zet. Een nieuwe aanvrager met hetzelfde mailadres als een eerder toegekende pas kan dus niet, omdat dit mailadres dan al in gebruik is. U dient dan een nieuw, uniek mailadres in te voeren op de aanvraag.

Nee. Het gaat erom dat de zorgontvanger in Amersfoort, Hoogland of Hooglanderveen woont. Woont hij/zij niet in een van deze drie woonplaatsen, dan kunt u geen Mantelzorgpas aanvragen.

Nee. Een zorgontvanger kan soms meerdere mantelzorgers hebben. Er wordt echter maar één pas verstrekt per zorgontvanger.

U kunt tot 1 november van elk jaar een Mantelzorgpas aanvragen voor het lopende kalenderjaar.

Hier kunnen wij helaas geen duidelijk antwoord op geven. Team Mantelzorgpas krijgt elk jaar van de gemeente Amersfoort te horen of het project doorgang mag vinden. Wanneer dit duidelijk is communiceren wij dit op onze website. Houd deze dus goed in de gaten, zodat u weet of u weer een Mantelzorgpas voor het volgende jaar kunt aanvragen en zo ja, vanaf wanneer dit mogelijk is.

Aanbod

Kijk in onze winkel voor het complete aanbod.

Nee. Leef3.nu heeft seizoensgebonden aanbod voor onder anderen de paas- en kerstdagen. Ook wisselt regelmatig het aanbod en komen er diensten en producten bij n.a.v. uw wensen. Heeft u zelf een leuk idee om ons aanbod mee uit te breiden? U kunt uw ideeën mailen naar mantelzorgpas@leef3.nu.

Volg de stappen in de winkel of kijk bij onze Tips en Tricks voor hulp.

Checkt u goed of code juist is ingevuld. Het is hierbij belangrijk dat de code zonder spaties tussen de tekens en alle letters uit uw pasnummer als hoofdletters zijn ingevuld. Let ook op het verschil tussen een nul en hoofdletter o, en het cijfer één en de hoofdletter i. 

U ontvangt een bevestigingsmail van uw aankoop. Het Mantelzorgpas Team geeft uw order door aan de leverancier, die de dienst verder met u zal inregelen.

Let op! Het is niet mogelijk een dienst of product rechtstreeks bij de leverancier aan te vragen en achteraf te betalen met uw Mantelzorgpas. Uw aankoop en betaling hiervan begint altijd op onze website.

Bij de meeste diensten zal de leverancier de dienst met u inregelen door contact met u op te nemen. Echter, voor vouchers van Gula Delicatessen en Medipoint vragen wij u de aankoop bevestiging uit te printen en mee te nemen naar de winkel.

Geen paniek. De door u aangevraagde producten en/of diensten kunnen tot 31 maart van het volgende jaar geleverd worden*.

Leef3.nu probeert u altijd zo goed mogelijk op de hoogte te houden van eventuele wachttijden of een tijdelijke stop op producten en/of diensten. Houd u hiervoor de pagina’s van de diensten goed in de gaten.

Afwijkingen op aankopen en levering dienen altijd afgestemd te worden met Team Mantelzorgpas.

* Bijvoorbeeld: U doet een aankoop op 6 augustus 2021 met uw Mantelzorgpas 2021 voor een tuinhulp. Echter zit de tuinman zo volgepland, dat hij niet eerder langs kan komen dan 10 januari 2022. Dit is geen probleem, daar uw aankoop van uw Mantelzorgpas 2021 geldig is tot 31 maart 2022.

Nee. Indien u eenmaal een keuze heeft gemaakt is het niet meer mogelijk deze om te wisselen. Wij adviseren u bij twijfel over uw keuze vooraf contact op te nemen met Team Mantelzorgpas door te bellen met ons Klant Contact Centrum (033-469 23 23) of een mail te sturen naar mantelzorgpas@leef3.nu. Bij sommige diensten kan het mogelijk zijn een 'interesse voucher' aan te vragen voor € 0,-, voordat u de dienst (bv. klushulpvoucher) aanvraagt.

Neem contact op met Team Mantelzorgpas door te bellen met het Klant Contact Centrum (033 – 469 23 23) of een mail te sturen naar mantelzorgpas@leef3.nu.

Tegoed

Het tegoed op uw Mantelzorgpas is geldig tot 31 december van het jaar waarin u de pas heeft aangevraagd.

Nee, dat hoeft niet. U kunt de € 150,- in één keer opmaken aan een of meerdere diensten, maar u kunt er ook voor kiezen om meer te spreiden tot uw tegoed ‘op’ is.

In de bevestigingsmail van een afgenomen dienst vindt u informatie over uw Mantelzorgpas tegoed, waaronder het resterende saldo op uw pas. U kunt ook op de paarse button “Bekijk uw Mantelzorgpas code” klikken, in de bevestigingsmail van uw Mantelzorgpas.

Nee, dat is helaas niet mogelijk.

Nee, het is helaas nog niet mogelijk om bij te betalen. Wij houden u van de ontwikkelingen op dit gebied op de hoogte.

In de winkel zijn wel enkele opties beschikbaar om uw restsaldo mee op te kunnen maken.

Nee. U kunt uw tegoed alleen inwisselen voor de diensten die op de pagina met het aanbod van de Mantelzorgpas staan vermeld. Uiteraard kunt u, indien u lid van Leef3.nu bent, wel genieten van alle andere voordelen die het lidmaatschap te bieden heeft. Maar dit staat los van de Mantelzorgpas. Meer informatie over het lid worden van Leef3.nu vindt u op www.leef3.nu/lidmaatschap/.

Nee, dat is helaas niet mogelijk.

Zoeken